Chin Clear

Chin Clear (SWB)Född 2012 (171 cm), val. e. Chin Top u. Clearwater Mill (se under hennes flik). Chin Clear har, liksom sin halvsyster Clear Round Magi ett fantastiskt sinnelag och hoppteknik.  Chin Clear har utvecklats till en synnerligen lätthanterlig (bra huvud) och visar stor hoppkapacitet.  Flera filmer på honom finns på: youtube.com/stallpelin.


Chin Clear

Born in 2012 (171 cm) a. Chin Top u. Clearwater Mill (see under her tab). Chin Clear has, like his half-sister Clear Round Magic, a wonderful temprament.

Chin Clear is a highly manageable and beautiful.  Movies also found at: youtube.com/stallpelin.

 

Chin Clear är såld.2016

Chin Clear 3 år

Chin Clears comeback, dubbelnolla.

Chin Clear 120 juni 2017

Chin Clear 120 juni 2017

Chin Clear 120, 18 juni 2017