Stall Pelin

Stall Pelin

- Med särskild inriktning på banhoppning

Kontakt


Lars Pelin

Gökgården Veberöd 371

247 96 Veberöd


Tel. 046 858 42

Fax 046 858 42

Mobil 0708 440 183

Email lars@pelin.se

youtube.com/stallpelin


Med särskild inriktning på banhoppning 

Målsättningen med hästverksamheten är att avla fram, föda upp och utbilda hästar med hoppegenskaper utöver det vanliga. Det finns ingen gyllene regel när man håller på med avel, men man bör ha en plan och vara självkritisk. Det finns hästar med udda härstamningar som lyckas utmärkt. Dock ökar sannolikheten för

det önskade resultatet om man avlar prestationsinriktat.

 

Exempel på hingstar som finns i unghästarnas stamtavlor är Cardento, Stakkato, Calypso ll, Balougraph, Chin Top, Niveau, Kannatol, Gisborne och Latour. Ett av avelsstona (Cleaewater Mill) är efter Acacio (ex Acagion) undan Clementine ue. Lemon och ett annat avelssto (Cleat Round Magi) är efter Niveau (se mer under deras flikar nedan).


With particular focus on showjumping

The goal is to breed and train horses with an extraordinary jumping capacity. There is no golden rule what breeding is concerned, but you must have a plan and be self-critical. There are horses with odd lineages that succeed exellent. However, increasing the likelihood of the desired result if one breed performance-driven.


Föl 17 maj 2019 e. Kannatol u. Niveau

Tidningen Ridsport (text och foto)

Kann Clear

Dento Utopia


Den nya generationen;

Gibson, Kann Clear och Lucky Luke

Lucky Luke 

Lawless

Stakkation

Lucky Luke 2020

Kann Clear 2021

Hingsten Kann Clear blev godkänd vid bruksprovet i Strömsholm i början av mars 2021.